KOSTRA nøkkeltall

Oppegård - 0217 (Akershus)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppegård Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 394 408 410 413 410 36 532 37 113 37 648 37 531 39 615 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 8 486 8 429 8 571 8 688 8 775 8 486 8 429 8 571 8 688 8 775 8 486 8 429 8 571 8 688 8 775
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 15 15 15 15 15 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 48 47 46 46 47 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 46 48 49 50 51 46 48 49 50 51 46 48 49 50 51
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 251 2 241 2 739 9 595 3 996 1 225 1 603 1 527 1 565 1 622 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 485 1 262 1 438 1 972 1 901 1 485 1 262 1 438 1 972 1 901 1 485 1 262 1 438 1 972 1 901
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 3 013 8 079 7 620 5 126 7 695 7 642 9 385 9 857 10 191 10 311 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 7 201 7 784 7 932 8 265 8 454 7 201 7 784 7 932 8 265 8 454 7 201 7 784 7 932 8 265 8 454
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 6 11 29 19 14 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 34 31 36 40 39 34 31 36 40 39 34 31 36 40 39
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 12 13 14 11 10 1 516 1 459 1 304 1 497 1 424 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 294 300 251 292 333 294 300 251 292 333 294 300 251 292 333
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 13,4 13,6 11,3 10,6 9,7 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 13,9 14,0 11,9 10,6 10,1 13,9 14,0 11,9 10,6 10,1 13,9 14,0 11,9 10,6 10,1

Kontakt