4401_1228
4401_1228
kostra
2019-06-24T22:10:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Odda, faktaark Helse- og omsorgstjenester Odda

KOSTRA nøkkeltall

Odda - 1228 (Hordaland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Odda Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 35 666 37 674 38 917 40 065 29 095 31 201 32 643 34 759 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 22 345 23 570 24 346 25 888
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 447,9 441,9 486,3 466,2 371,7 377,6 392,7 397,4 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 277,6 279,0 285,6 288,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 41,1 38,6 37,4 40,1 31,4 32,4 32,3 33,4 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 30,7 31,2 30,2 30,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 71,9 73,6 73,4 75,1 74,6 74,7 75,3 75,8 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 72,6 73,9 74,1 73,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,65 0,60 0,66 0,63 0,61 0,60 0,62 0,61 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,59 0,59 0,60 0,60
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 36,5 35,3 32,2 34,2 36,1 36,2 36,4 35,3 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 32,7 32,2 31,5 30,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 33,7 41,1 42,3 41,2 45,0 46,2 46,3 31,6 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 41,7 42,0 42,7 43,1
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 10,7 10,5 10,5 9,8 14,2 8,7 13,2 12,8 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 14,4 14,0 13,7 13,3
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 66,7 67,7 69,8 68,3 89,6 86,5 86,8 86,2 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 90,2 91,4 92,3 92,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 627 3 543 3 617 3 902 3 569 3 867 4 049 4 281 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 016 3 193 3 316 3 505
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,0 3,1 3,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 24,6 21,2 20,7 20,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,64 0,87 0,86 0,97 0,49 0,94 0,54 0,54 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,64 0,67 0,70 0,62
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 0,75 0,78 0,84
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,9 6,3 6,1 7,4 5,0 5,4 5,1 5,3 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,3 4,4 4,5 4,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,3 13,0 16,2 16,8 11,7 12,3 12,9 13,0 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 10,1 10,0 10,9 11,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,1 10,0 10,5 10,7 10,0 10,5 11,0 11,1 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 8,5 8,6 9,0 9,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 58,9 55,6 57,4 53,6 40,7 44,2 42,2 47,1 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 30,7 33,3 35,7 40,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 84,7 87,9 84,0 79,1 84,8 89,1 88,4 81,8 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 92,4 95,3 94,4 92,5
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt