4394_1228
4394_1228
kostra
2019-09-16T03:05:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Odda, faktaark Barnevern Odda

KOSTRA nøkkeltall

Odda - 1228 (Hordaland)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Odda Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 228 7 578 9 970 10 938 7 576 7 676 8 625 9 608 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 6 291 6 706 7 649 8 179
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,1 4,5 4,8 5,0 4,7 5,5 5,6 5,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,2 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,0 4,3 4,2 3,8 5,2 5,8 5,7 5,5 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,0 4,1 4,3 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,8 4,2 4,9 5,0 4,5 4,4 4,4 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 77 132 86 073 94 991 106 117 46 958 46 475 48 442 51 708 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 44 226 46 243 47 371 50 384
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 25 286 30 904 37 621 44 754 28 289 28 148 29 782 34 933 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 40 099 39 329 43 447 41 502
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 334 818 348 652 409 167 445 833 292 781 321 287 380 904 396 327 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 387 882 394 007 440 419 470 067
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 26,5 19,6 21,6 24,7 21,4 21,3 21,5 19,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 17,7 17,5 17,9 17,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 69 69 65 72 71 72 77 82 82 85 86 87 83 86 87 88 82 87 87 86

Kontakt