På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4407_0830
4407_0830
kostra
2019-09-19T17:54:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Nissedal, faktaark Plan, byggesak og miljø Nissedal

KOSTRA nøkkeltall

Nissedal - 0830 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nissedal Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 2 1 1 63 55 57 60 80 61 82 70 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 76 77 65 61
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 100 .. .. 25 26 14 17 5 12 12 22 24 19 19 26 24 19 19 26 7 8 12 9
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 118 158 135 126 2 012 2 176 1 813 1 836 3 201 2 979 2 607 2 472 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 3 764 3 634 3 430 3 735
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 133 112 15 .. 1 347 1 268 530 .. 1 964 1 512 770 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 025 2 051 1 474
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 5 4 3 .. 16 15 26 .. 12 18 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 12 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 29 2 24 .. 43 27 40 .. 32 30 36 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 23 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 9 16 16 10 21 19 14 16 15 15 15 17 18 18 18 18 18 17 18 18 18 20 16 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 2 .. .. .. 2 0 7 .. 2 9 6 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 49 37 46
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 56 80 61 74 38 89 38 72 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 13 38 48 34
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 100 91 100 .. 91 94 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 93 92 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 49 50 50 .. 50 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 47 48 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 62 60 67 91 71 68 68 67 84 86 86 81 84 86 86 81 73 82 80 78
Netto endring i antall boliger (antall) antall 6 9 .. .. 248 269 0 .. 224 248 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 535 589 0 ..

Kontakt