4407_0830
4407_0830
kostra
2019-06-17T19:39:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Nissedal, faktaark Plan, byggesak og miljø Nissedal

KOSTRA nøkkeltall

Nissedal - 0830 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nissedal Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 2 1 1 126 110 114 120 160 122 164 140 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 152 154 130 122
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 100 .. .. 54 83 52 69 64 57 55 64 45 48 43 46 45 48 43 46 24 30 27 32
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 118 158 135 126 4 024 4 352 3 626 3 672 6 402 5 958 5 214 4 944 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 7 528 7 268 6 860 7 470
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 133 .. 15 0 2 694 0 1 060 0 3 928 0 1 540 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 4 050 0 2 948
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 5 4 3 .. 16 15 26 .. 12 18 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 12 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 29 2 24 .. 43 27 40 .. 32 30 36 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 23 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 2 .. .. 0 4 0 14 0 4 18 12 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 98 74 92
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 112 160 122 148 76 177 67 144 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 26 76 96 68
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 99 96 100 .. 95 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 94 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 49 50 50 .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 47 46 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 62 60 68 86 69 67 67 67 84 86 86 82 84 86 86 81 73 82 80 78
Netto endring i antall boliger (antall) antall 6 9 .. .. 496 538 0 0 448 496 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 070 1 178 0 0

Kontakt