På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4397_0830
4397_0830
kostra
2019-09-20T06:29:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Nissedal, faktaark Brann og ulykkesvern Nissedal

KOSTRA nøkkeltall

Nissedal - 0830 (Telemark)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nissedal Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 845 2 125 2 464 3 473 1 621 1 922 1 881 2 141 1 769 2 002 2 061 2 335 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 272 1 328 1 395 1 543
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 060 1 369 1 671 2 406 1 340 1 609 1 544 1 747 1 478 1 696 1 690 1 883 831 897 929 993 804 861 897 950 983 1 033 1 098 1 213
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 786 757 793 1 067 281 313 337 394 291 305 372 451 211 222 224 248 198 207 209 230 289 295 297 330
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 054 1 290 1 666 2 480 1 222 1 497 1 426 1 614 1 349 1 515 1 545 1 775 762 807 822 889 740 778 794 849 955 1 013 1 020 1 138
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -6 -47 -5 88 58 66 57 87 35 21 62 96 60 60 57 71 60 59 56 69 86 90 60 65
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 060 1 337 1 671 2 392 1 164 1 431 1 370 1 527 1 314 1 494 1 483 1 679 702 747 765 818 680 718 738 780 869 923 961 1 074
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,56 0,57 0,57 0,57 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,96 0,94 0,94 0,96
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,56 0,57 0,57 0,57 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,31 0,31 0,31 0,33
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,65 0,63 0,63 0,63
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 0 3 20 37 48 55 60 85 79 70 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 155 127 139 154
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 6 5 5 6 348 321 281 244 486 441 428 335 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 640 588 469 431

Kontakt