4395_0830
4395_0830
kostra
2019-09-20T08:13:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Nissedal, faktaark Befolkningsprofil Nissedal

KOSTRA nøkkeltall

Nissedal - 0830 (Telemark)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nissedal Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 1 443 1 476 1 489 1 476 52 943 52 969 52 610 52 192 74 953 74 837 74 445 73 538 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 172 494 173 307 173 391 173 318
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,9 16,9 6,7 10,8 8,1 8,2 8,1 8,3 8,0 7,9 7,5 7,8 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 8,9 9,7 8,7 8,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,7 10,2 6,0 10,2 11,5 11,7 11,8 12,0 12,2 12,1 11,9 11,8 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 10,0 9,6 9,9 9,5
Netto innflytting (antall)1 antall 8 22 11 -14 -28 203 -163 -230 -126 196 -84 -613 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 711 796 300 31
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,4 11,6 12,1 12,4 9,7 9,7 9,7 9,6 10,2 10,1 10,1 10,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 12,6 12,5 12,4 12,4
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 76,6 72,6 68,4 63,7 67,2 66,4 65,3 65,1 68,9 68,3 67,9 67,1 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 66,0 65,7 65,2 64,2
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,6 1,3 1,2 1,3 1,5 1,5 1,1 0,9 1,6 1,5 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,3 1,8 1,5 1,7
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,8 11,2 11,9 12,5 9,3 10,3 .. .. 10,8 11,7 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 12,3 12,9 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,60 1,73 1,53 1,56 1,80 1,72 1,65 1,57 1,80 1,72 1,63 1,56 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,60 1,73 1,53 1,56
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt