4408_1500
4408_1500
kostra
2019-09-19T11:26:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Møre og Romsdal fylkeskommune, faktaark Samferdsel Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Møre og Romsdal fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Midt-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 6 741 6 978 8 014 8 618 4 681 4 884 5 145 5 369 4 512 4 695 4 891 5 098 5 324 5 503 5 969 6 176
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 2 624 1 934 1 355 2 869 2 147 1 917 1 872 2 473 1 932 1 715 1 634 2 157 2 661 2 012 2 705 4 953
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 187 449 195 873 213 129 219 851 168 187 178 769 194 535 195 320 174 232 184 639 194 538 195 326 150 086 161 724 173 661 169 683
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 27,1 21,4 27,0 16,4 58,2 51,6 43,1 42,9 59,5 53,0 43,1 42,9 28,7 26,4 30,0 24,6
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr) kr 1 753 1 603 2 023 2 279 1 772 1 818 1 842 1 960 1 868 1 917 1 946 2 055 1 955 1 918 2 076 2 023
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 1 731 1 671 1 721 1 807 453 443 456 502 396 387 398 438 840 821 845 879
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 75 138 75 157 76 341 83 396 64 868 66 638 71 255 73 467 103 089 106 300 113 037 116 779 84 134 84 512 86 792 91 076
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 26,3 25,7 25,4 29,9 26,0 25,0 24,1 23,0 14,4 13,8 13,3 12,7 23,8 21,9 21,9 22,9
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 27 28 27 30 19 20 20 19 20 20 20 20 20 24 24 23
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 44,9 44,8 39,4 53,1 43,9 42,2 40,8 42,5 43,9 42,2 40,8 42,5 40,5 41,3 38,9 45,3
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.