4471_1500
4471_1500
kostra
2019-09-20T10:25:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Møre og Romsdal fylkeskommune, faktaark Regnskap Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Møre og Romsdal fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Midt-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,5 1,5 -0,1 1,2 4,6 5,0 4,3 3,8 4,1 4,4 4,3 4,4 5,0 5,3 2,4 2,9
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,2 3,6 2,6 0,7 2,5 2,0 1,5 1,6 1,8 1,6 1,9 1,7 3,3 2,9 1,6 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,3 15,5 15,1 15,5 12,0 15,3 15,9 17,4 5,5 7,5 7,1 6,7 4,7 11,8 10,8 11,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 28,0 31,3 31,9 36,2 19,0 19,3 18,6 21,0 18,7 20,2 15,9 19,9 24,8 38,6 39,7 48,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 83,3 88,3 90,6 92,9 73,3 76,4 78,8 81,7 77,8 79,0 78,0 79,9 89,2 98,4 101,0 111,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 14 146 14 598 15 120 16 005 12 238 12 655 12 863 13 033 17 833 18 680 19 228 19 630 13 080 13 494 13 801 14 233
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,0 6,3 6,1 8,0 7,8 9,2 10,1 11,1 7,3 8,2 8,6 10,2 5,9 7,5 8,8 12,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,4 17,5 13,0 17,1 19,3 18,7 18,4 20,1 19,4 17,5 16,9 18,3 22,1 21,1 21,0 32,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 36,0 27,0 30,7 42,4 57,5 49,7 48,9 55,0 52,0 56,8 52,9 67,0 60,7 17,4 53,5 33,7

Kontakt