4395_1500
4395_1500
kostra
2019-09-20T14:40:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Møre og Romsdal fylkeskommune, faktaark Befolkningsprofil Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Møre og Romsdal fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Midt-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 265 290 266 274 266 858 258 493 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 637 297 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 318 368 715 059 720 870 725 600 720 525
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,5 10,3 10,1 10,3 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,4 11,0 10,8 10,5 10,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,4 8,5 8,4 8,7 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 8,0 8,0 8,1 8,0
Netto innflytting (antall)1 antall 997 513 112 145 24 875 23 675 20 245 15 889 29 802 26 076 21 349 18 103 3 395 3 734 2 964 2 235
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,2 9,2 9,2 9,5 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 9,4 9,4 9,3 9,3
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 62,6 62,8 62,0 63,2 63,9 63,4 62,7 62,2 64,4 63,9 63,2 62,7 63,8 63,4 62,6 62,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,0 2,2 1,7 1,6 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,8 1,8 1,4 1,4
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 11,9 12,3 12,7 13,5 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 11,0 11,6 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8 1,7 1,6
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt