4411_5034
4411_5034
kostra
2019-10-18T14:01:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Meråker, faktaark Kommunal vannforsyning Meråker

KOSTRA nøkkeltall

Meråker - 5034 (Trøndelag)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meråker Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 . . . ..
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 3 465 3 581 3 566 3 664 3 722 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 . . . 3 842
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 0,00 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 . . . 0,60
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . . 100,0 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 . . . 96,4
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . . 10,0 .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 . . . 24,0

Kontakt