4471_1002
4471_1002
kostra
2019-10-22T16:36:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Mandal, faktaark Regnskap Mandal

KOSTRA nøkkeltall

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Mandal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,5 2,3 1,6 2,7 3,7 4,2 2,7 1,4 2,6 4,1 3,8 1,6 2,9 3,3 2,7 1,0 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,9 4,4 3,5 1,7
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,8 1,2 1,0 1,3 2,2 2,4 1,8 1,3 1,7 2,4 2,0 1,0 1,6 2,1 1,7 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,5 1,6 1,4 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,5 15,7 15,0 18,0 24,2 24,5 24,1 23,5 18,4 20,9 21,2 21,6 21,4 24,3 25,9 26,3 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 26,5 26,9 28,4 26,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 43,5 39,5 33,3 31,0 35,0 42,5 44,3 49,9 44,3 50,6 51,9 55,1 21,4 26,4 29,1 31,8 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 46,8 46,5 38,8 40,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 103,6 95,7 92,9 96,5 103,6 105,6 109,9 114,7 108,3 111,3 114,1 120,2 84,3 87,8 93,1 98,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 109,4 103,9 99,6 101,2
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 49 264 51 483 53 234 55 134 47 026 49 315 50 737 52 283 48 134 50 236 51 409 53 000 49 448 51 953 53 530 55 089 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 48 643 51 138 52 667 54 629
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,8 10,0 10,9 13,1 9,4 11,0 12,7 12,9 6,0 7,9 9,1 10,1 6,0 7,3 8,7 9,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 10,5 12,5 14,0 14,5
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,7 10,2 7,9 9,6 17,2 19,1 18,1 18,1 16,0 20,2 18,8 16,3 12,6 13,3 13,7 16,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 13,1 12,5 9,4 14,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 5,1 19,6 -3,8 -3,9 14,0 25,1 24,9 22,3 26,0 27,6 23,9 23,4 24,3 18,9 13,5 20,9 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 36,5 26,3 27,9 37,5

Kontakt