KOSTRA nøkkeltall

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Mandal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 16 5 7 5 164 161 130 144 169 115 141 111 96 85 89 86 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 116 75 75 85
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 20 .. 17 11 22 16 18 31 17 15 23 23 29 23 24 35 24 19 19 26 24 19 19 26 14 15 16 13
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 393 414 536 351 7 213 6 486 6 201 6 354 6 671 5 846 5 395 4 685 4 990 4 253 4 540 3 817 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 814 3 887 4 070 3 312
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 151 161 177 .. 3 743 3 518 2 391 .. 3 092 2 665 2 174 .. 2 544 2 392 1 584 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 1 773 1 584 1 552
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 9 13 12 .. 22 21 18 .. 18 15 19 .. 15 14 38 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 13 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 34 23 28 .. 41 44 37 .. 32 35 34 .. 36 34 45 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 30 23 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 25 43 46 37 19 16 17 16 19 25 18 18 18 28 20 22 18 18 18 18 18 17 18 18 22 14 31 33
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 9 .. .. 53 38 69 .. 64 96 42 .. 7 62 41 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 8 33 60
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 24 78 116 58 29 48 23 40 70 118 184 143 68 80 83 109 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 98 128 200 115
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 96 100 98 .. 95 98 95 .. 94 92 99 .. 73 97 96 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 94 91 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 48 50 50 .. 47 48 49 .. 48 39 49 .. 49 49 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 65 61 100 68 98 99 96 92 90 93 94 96 83 93 73 76 84 86 86 81 84 86 86 81 72 82 84 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall 83 86 .. .. 3 735 2 802 0 .. 2 051 2 206 0 .. 1 205 1 034 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 118 1 181 0 ..

Kontakt