4405_1002
4405_1002
kostra
2019-05-21T07:17:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Mandal, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Mandal

KOSTRA nøkkeltall

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Mandal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,9 3,8 4,0 4,8 3,1 3,0 3,2 3,2 3,5 3,6 3,6 3,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,3 4,6 4,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 1,3 1,6 2,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,4 1,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,5 0,4 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 16 579 18 224 18 941 22 459 233 766 247 120 269 285 290 557 232 301 249 857 265 933 274 713 143 028 151 067 160 907 173 061 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 228 116 237 526 271 600 259 541
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 047 2 133 2 419 2 978 1 463 1 500 1 649 1 733 1 763 1 867 1 952 2 140 1 520 1 593 1 756 1 903 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 2 253 2 403 2 719 2 719
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 023 1 295 39 69 341 549 620 1 012 1 427 1 209 1 660 1 138 637 377 443 1 559 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 1 436 1 738 593 1 004
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,6 4,7 4,7 .. 3,6 3,3 3,6 0,0 4,3 4,3 4,2 0,0 4,0 3,9 4,0 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 5,9 6,3 5,2 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 29,2 31,3 25,6 23,1 32,9 35,9 28,0 26,7 32,0 33,7 29,0 29,5 30,2 30,3 26,5 27,1 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 34,2 37,9 31,1 30,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 10,8 10,7 11,4 11,8 13,6 13,5 13,8 14,0 15,1 14,9 14,7 14,8 15,6 15,5 15,4 15,3 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 11,8 11,8 11,7 11,8
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,5 1,4 1,5 .. 1,1 0,9 0,9 .. 1,0 0,8 0,8 .. 0,8 0,6 0,6 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 1,2 0,9 0,9 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 3 215 3 412 3 395 3 731 99 457 106 816 107 460 113 994 81 258 83 037 86 431 89 940 57 310 60 593 59 560 62 945 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 58 657 59 468 60 115 62 641
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt