4401_1002
4401_1002
kostra
2019-05-21T07:20:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Mandal, faktaark Helse- og omsorgstjenester Mandal

KOSTRA nøkkeltall

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Mandal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 21 582 23 503 24 561 26 149 18 997 20 270 21 228 22 770 20 318 21 604 22 976 24 877 25 078 26 382 27 575 29 345 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 21 080 22 165 23 528 24 822
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 279,4 305,8 314,4 314,3 245,6 251,1 261,7 266,0 259,0 265,9 273,5 278,3 341,6 344,8 335,2 337,9 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 283,6 291,4 299,0 300,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 31,3 31,9 30,6 31,3 28,4 29,1 29,2 29,8 28,3 28,4 28,0 28,6 33,5 34,1 34,0 34,8 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,7 29,0 28,6 29,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 87,0 87,1 84,5 82,2 73,9 74,7 74,7 74,1 75,1 75,4 76,0 75,4 71,6 72,6 74,8 75,2 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 77,3 78,3 78,1 78,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,57 0,58 0,60 .. 0,51 0,53 0,54 .. 0,53 0,51 0,52 .. 0,59 0,59 0,56 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,51 0,51 0,53 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 25,5 26,7 26,5 .. 32,0 31,7 31,3 .. 32,3 33,2 33,0 .. 34,5 34,5 33,9 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 31,7 31,8 31,3 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 50,3 50,8 51,4 .. 49,9 49,6 49,9 .. 51,5 51,6 52,0 .. 43,8 44,5 44,9 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 52,9 54,2 54,4 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,5 13,4 12,5 .. 11,3 12,7 11,1 .. 10,1 13,9 9,4 .. 12,3 16,1 11,5 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 12,2 12,1 12,0 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 93,2 93,7 88,6 91,9 83,8 86,2 84,8 85,8 84,9 84,5 90,9 92,2 79,9 80,9 86,1 87,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 99,0 99,0 98,8 99,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 261 3 620 3 819 : 3 255 3 520 3 636 : 3 497 3 653 3 892 : 3 024 3 254 3 369 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 217 3 320 3 519 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,1 2,1 2,4 0,4 1,0 1,3 0,4 1,9 2,5 2,4 2,1 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,36 0,46 0,47 .. 0,51 0,50 0,55 .. 0,49 0,38 0,62 .. 0,43 0,34 0,45 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,51 0,55 0,46 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,67 0,99 1,13 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 1,00 0,65 0,60 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 4,1 4,3 4,6 4,3 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,9 4,3 4,5 4,3 4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,2 4,5 4,3 4,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,5 11,0 10,3 11,2 9,2 9,3 9,8 9,8 9,9 10,2 10,3 10,6 10,3 10,5 10,4 10,6 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 10,8 10,9 10,8 11,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,4 8,4 8,6 8,8 9,1 8,5 8,6 8,5 8,3 8,2 8,7 8,6 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 8,7 9,0 8,9 8,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 69,3 96,6 88,6 85,4 34,0 37,1 41,7 45,3 35,8 41,1 44,4 49,1 36,7 40,8 42,3 49,4 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 39,8 45,8 45,4 49,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 56,1 48,1 58,9 80,3 84,6 92,9 93,7 85,1 89,9 94,3 90,3 88,7 93,7 92,1 92,7 93,5 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 91,4 92,3 96,2 90,7
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt