4394_1002
4394_1002
kostra
2019-11-13T23:40:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Mandal, faktaark Barnevern Mandal

KOSTRA nøkkeltall

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Mandal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 476 9 863 14 302 13 765 6 056 6 286 6 871 7 514 6 291 6 770 7 368 8 077 7 109 7 756 8 104 8 487 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 6 011 6 483 8 231 7 812
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 5,5 6,1 5,2 4,6 5,0 4,9 4,8 4,6 4,8 5,0 4,7 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,3 4,6 4,9 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 5,7 6,3 4,8 4,9 5,1 5,2 5,1 4,8 5,0 5,0 4,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,1 4,4 5,1 4,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,0 5,4 6,0 5,4 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,5 4,7 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,2 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 40 674 42 169 45 920 46 989 36 692 39 524 41 690 47 001 39 882 40 852 41 231 45 289 37 435 37 843 42 960 44 344 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 42 281 42 036 40 503 42 376
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 40 366 39 653 27 109 33 771 31 025 29 624 31 830 32 704 33 289 31 547 31 246 32 660 31 650 31 730 33 750 32 753 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 28 395 27 177 25 814 26 184
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 428 820 510 706 487 532 479 788 389 699 390 348 398 760 423 993 374 908 383 632 386 613 411 444 381 307 390 457 385 435 407 694 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 348 750 384 644 407 646 422 105
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 26,9 21,9 23,6 21,2 22,0 21,7 21,5 21,0 22,4 22,2 21,8 21,7 21,5 22,0 21,5 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 23,4 23,6 28,3 19,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 97 93 96 95 84 88 90 89 85 85 91 91 76 78 81 84 82 85 86 87 83 86 87 88 91 94 95 97

Kontakt