4398_1032
4398_1032
kostra
2019-09-15T21:10:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Lyngdal, faktaark Eiendomsforvaltning Lyngdal

KOSTRA nøkkeltall

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngdal Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,1 6,6 7,4 7,4 7,4 7,6 7,5 7,8 7,8 7,9 7,9 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,6 8,8 8,3 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 48 48 54 56 226 247 255 297 229 207 285 283 242 258 271 278 246 259 279 288 219 247 299 264
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,23 4,17 4,07 0,31 4,72 4,81 4,80 4,82 5,77 5,74 5,84 5,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,96 5,18 5,17 4,88
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 123 104 163 2 567 94 96 103 105 60 71 77 79 86 94 100 99 93 101 109 109 71 94 108 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 409 449 488 6 941 483 502 522 551 470 478 482 528 482 515 517 562 481 525 540 581 498 514 519 583
Herav utgifter til renhold (kr) kr 153 145 174 2 150 162 163 165 178 138 146 149 157 144 152 157 161 143 150 156 159 153 155 156 166
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 122 150 171 2 853 105 108 114 122 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 83 87 94 122
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt