4394_0415
4394_0415
kostra
2019-10-15T01:53:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Løten, faktaark Barnevern Løten

KOSTRA nøkkeltall

Løten - 0415 (Hedmark)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Løten Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 837 9 216 9 160 11 573 6 056 6 286 6 871 7 514 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 699 8 155 8 505 9 091
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,1 6,4 6,7 5,8 4,6 5,0 4,9 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,2 5,2 5,6 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,3 6,5 7,0 6,2 4,9 5,1 5,2 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,2 5,3 5,7 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,7 5,2 4,8 4,8 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,3 4,3 4,4 4,2
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 41 198 53 167 53 707 69 975 36 692 39 524 41 690 47 001 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 41 285 44 612 47 005 53 936
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 8 122 24 162 23 206 37 523 31 025 29 624 31 830 32 704 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 48 548 48 480 68 886 52 723
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 356 516 293 853 378 333 393 107 389 699 390 348 398 760 423 993 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 414 043 421 365 390 196 443 036
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 24,9 24,9 25,2 16,8 22,0 21,7 21,5 21,0 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 21,0 19,1 20,5 20,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 71 76 71 81 84 88 90 89 82 85 86 87 83 86 87 88 81 82 87 88

Kontakt