4471_0926
4471_0926
kostra
2019-05-24T21:44:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Lillesand, faktaark Regnskap Lillesand

KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,5 4,3 4,2 0,9 3,7 4,2 2,7 1,4 2,3 2,8 2,6 1,5 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 2,7 3,7 2,9 1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,1 1,7 2,1 1,5 2,2 2,4 1,8 1,3 1,5 1,7 1,5 1,1 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,3 2,4 1,5 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,3 10,5 6,9 7,3 24,2 24,5 24,1 23,4 15,4 15,6 16,4 17,0 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 15,9 17,0 17,4 16,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 68,7 71,2 62,7 65,5 35,0 42,5 44,3 51,5 45,9 49,1 50,1 56,1 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 35,8 40,8 41,7 47,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 147,7 145,8 133,8 136,6 103,6 105,6 109,9 114,5 101,2 102,1 103,2 106,4 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 109,7 106,4 105,0 109,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 47 842 42 683 36 031 37 414 47 026 49 315 50 737 52 283 51 809 53 962 55 170 56 820 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 49 502 51 307 52 378 53 747
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,0 0,8 1,9 3,6 9,4 11,0 12,7 12,9 4,4 5,5 6,4 7,6 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 5,9 5,9 7,5 7,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,8 14,1 10,0 12,7 17,2 19,1 18,1 18,1 13,6 15,3 13,4 13,4 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 12,0 11,9 10,9 11,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 10,4 17,2 73,4 15,0 14,0 25,1 24,9 21,6 20,3 21,5 24,1 21,6 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 20,2 14,9 19,8 7,0

Kontakt