4401_0926
4401_0926
kostra
2019-05-24T22:03:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Lillesand, faktaark Helse- og omsorgstjenester Lillesand

KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 21 466 22 667 24 418 27 087 18 997 20 270 21 228 22 770 27 027 28 573 29 920 32 238 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 22 555 23 781 25 456 27 802
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 284,2 284,0 298,5 311,1 245,6 251,1 261,7 266,0 361,9 368,7 380,3 374,5 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 285,7 291,9 304,0 311,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 29,9 17,0 -2,9 0,9 28,4 29,1 29,2 29,8 33,3 33,7 33,2 34,7 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 29,7 28,8 29,0 30,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 78,3 77,2 76,9 75,5 73,9 74,7 74,7 74,1 74,0 75,0 75,3 75,4 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 79,5 79,9 79,7 78,9
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,50 0,47 0,50 .. 0,51 0,53 0,54 .. 0,55 0,56 0,56 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,48 0,48 0,49 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 31,6 31,6 31,3 .. 32,0 31,7 31,3 .. 36,2 35,9 36,4 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 33,7 32,6 32,4 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 59,3 61,6 61,6 .. 49,9 49,6 49,9 .. 45,1 45,6 45,8 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 51,7 54,1 54,4 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,2 12,0 12,2 .. 11,3 12,7 11,1 .. 12,9 10,9 12,3 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,0 13,0 13,4 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 83,8 86,2 84,8 85,8 90,0 90,6 91,3 92,1 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,7 89,7 90,4 90,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 358 3 764 4 208 : 3 255 3 520 3 636 : 3 041 3 255 3 349 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 031 3 188 3 134 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,1 2,1 2,4 0,0 0,1 0,1 0,1 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,41 0,57 0,54 .. 0,51 0,50 0,55 .. 0,44 0,52 0,46 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,51 0,49 0,44 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,94 0,50 0,48 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,49 0,44 0,54 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,9 4,5 6,2 6,1 4,3 4,6 4,5 4,6 4,6 4,8 4,7 4,9 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,1 4,4 4,3 4,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,3 9,1 9,1 9,0 9,2 9,3 9,8 9,8 11,7 11,8 12,1 12,4 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 10,3 10,3 10,7 10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,3 9,1 9,5 11,6 9,1 8,5 8,6 8,5 9,6 9,7 10,1 10,2 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 8,8 8,9 9,1 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 35,7 37,3 50,9 49,7 34,0 37,1 41,7 45,3 40,9 43,9 45,6 47,3 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 33,6 37,6 40,4 41,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 103,4 106,5 93,9 98,1 84,6 92,9 93,7 85,1 90,2 92,8 91,1 91,1 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 107,2 101,9 100,4 102,1
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt