4407_0512
4407_0512
kostra
2019-06-27T01:02:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Lesja, faktaark Plan, byggesak og miljø Lesja

KOSTRA nøkkeltall

Lesja - 0512 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lesja Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 7 5 6 172 194 156 184 126 110 114 120 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 248 214 242 222
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 25 57 14 .. 40 44 45 41 54 83 52 69 45 48 43 46 45 48 43 46 42 54 27 31
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 116 127 89 104 7 968 7 550 7 018 7 258 4 024 4 352 3 626 3 672 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 10 894 10 524 9 560 10 304
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 90 .. 38 0 4 600 0 2 774 0 2 694 0 1 060 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 7 264 0 3 116
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 15 12 .. 16 13 18 .. 16 15 26 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 58 27 24 .. 36 26 35 .. 43 27 40 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 33 29 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 32 74 90 0 4 0 14 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 58 44 100
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 138 193 146 188 112 160 122 148 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 0 10 0 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 90 100 .. 89 95 96 .. 99 96 100 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 92 96 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 46 50 50 .. 49 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 69 86 64 62 60 68 86 84 86 86 82 84 86 86 81 78 83 84 91
Netto endring i antall boliger (antall) antall 0 7 .. .. 1 326 1 090 0 0 496 538 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 902 1 330 0 0

Kontakt