4407_0512
4407_0512
kostra
2019-10-20T00:52:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Lesja, faktaark Plan, byggesak og miljø Lesja

KOSTRA nøkkeltall

Lesja - 0512 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lesja Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 7 5 6 86 97 78 92 63 55 57 60 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 124 107 121 111
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 25 57 14 .. 15 18 14 20 25 26 14 17 24 19 19 26 24 19 19 26 20 19 18 19
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 116 127 89 104 3 984 3 775 3 509 3 629 2 012 2 176 1 813 1 836 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 447 5 262 4 780 5 152
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 90 61 38 .. 2 300 1 815 1 387 .. 1 347 1 268 530 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 632 3 093 1 558
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 15 12 .. 16 13 18 .. 16 15 26 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 58 27 24 .. 36 26 35 .. 43 27 40 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 33 29 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 22 21 17 25 18 18 17 21 21 19 14 16 18 18 18 18 18 17 18 18 11 13 14 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 16 37 45 .. 2 0 7 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 29 22 50
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 69 98 73 94 56 80 61 74 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 .. 5 .. ..
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 90 100 .. 74 90 98 .. 100 91 100 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 72 96 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 45 48 50 .. 49 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 50 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 69 86 66 62 60 67 91 84 86 86 81 84 86 86 81 78 83 84 91
Netto endring i antall boliger (antall) antall 0 7 .. .. 663 545 0 .. 248 269 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 951 665 0 ..

Kontakt