4398_0512
4398_0512
kostra
2019-09-19T11:26:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Lesja, faktaark Eiendomsforvaltning Lesja

KOSTRA nøkkeltall

Lesja - 0512 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lesja Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,6 10,4 10,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,3 8,9 9,0 9,1 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 304 322 320 230 191 231 247 336 206 242 279 296 242 258 271 278 246 259 279 288 213 265 307 311
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,78 8,81 8,72 10,68 7,41 0,09 7,65 7,46 8,05 8,14 8,42 8,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,30 5,35 5,50 5,67
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 90 71 108 103 103 8 875 87 85 82 92 89 88 86 94 100 99 93 101 109 109 51 51 57 58
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 485 498 531 521 545 43 665 588 634 517 534 537 564 482 515 517 562 481 525 540 581 426 434 429 435
Herav utgifter til renhold (kr) kr 209 228 240 238 123 10 151 163 176 151 160 168 173 144 152 157 161 143 150 156 159 192 194 186 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 105 121 105 103 120 9 964 130 148 130 137 133 144 102 109 111 126 101 109 113 127 119 128 126 130
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt