4397_0512
4397_0512
kostra
2019-09-16T02:56:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Lesja, faktaark Brann og ulykkesvern Lesja

KOSTRA nøkkeltall

Lesja - 0512 (Oppland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lesja Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 665 1 754 1 389 1 827 1 460 1 605 1 660 1 834 1 621 1 922 1 881 2 141 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 198 1 471 1 443 1 588
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 215 1 148 1 010 793 1 162 1 281 1 334 1 459 1 340 1 609 1 544 1 747 831 897 929 993 804 861 897 950 930 1 133 1 122 1 240
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 450 605 379 1 034 298 325 326 374 281 313 337 394 211 222 224 248 198 207 209 230 268 338 321 348
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 338 1 411 1 009 1 363 1 074 1 192 1 195 1 315 1 222 1 497 1 426 1 614 762 807 822 889 740 778 794 849 807 886 863 955
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 123 262 3 570 69 80 55 70 58 66 57 87 60 60 57 71 60 59 56 69 25 39 39 29
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 215 1 148 1 006 793 1 005 1 113 1 141 1 244 1 164 1 431 1 370 1 527 702 747 765 818 680 718 738 780 781 847 824 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,83 1,84 1,86 2,09 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,75 0,76 0,73 0,75
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,46 0,47 0,47 0,69 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,38 0,39 0,36 0,38
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,37 1,37 1,39 1,40 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 4 5 67 125 116 106 20 37 48 55 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 177 131 145 157
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 13 14 14 579 469 417 378 348 321 281 244 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 777 776 555 689

Kontakt