4407_1238
4407_1238
kostra
2019-05-24T15:46:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Kvam, faktaark Plan, byggesak og miljø Kvam

KOSTRA nøkkeltall

Kvam - 1238 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvam Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 5 3 2 446 476 394 424 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 284 276 310 240
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 50 100 100 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 46 44 38 52
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 179 245 181 199 25 174 22 058 21 228 19 344 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 18 734 16 240 13 918 13 192
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 125 .. 162 0 11 266 0 8 376 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 7 236 0 7 742
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 21 13 11 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 23
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 54 47 45 .. 35 29 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 38 37 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 16 30 15 29 19 22 20 22 19 22 18 20 19 22 18 20 23 22 22 23
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 2 .. 0 0 160 160 176 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 922 684 1 206
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 4 1 4 4 938 906 1 300 1 090 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 632 544 692 510
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 94 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 70 87 89 .. 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 88 90 87 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall 12 11 .. .. 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 6 676 3 884 0 0

Kontakt