4400_1227
4400_1227
kostra
2019-05-21T07:11:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Jondal, faktaark Grunnskole Jondal

KOSTRA nøkkeltall

Jondal - 1227 (Hordaland)

Grunnskole

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for grunnskole.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jondal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 0,0 114,0 70,6 57,0 61,5 59,3 67,9 53,9 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 30,5 33,2 35,5 33,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 95,0 93,3 98,2 130,9 167,8 162,7 167,9 171,4 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 126,6 132,1 138,2 140,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 0,0 1,8 5,6 5,6 4,9 6,7 6,3 6,2 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 6,5 6,4 5,9 5,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,4 9,6 9,6 7,3 10,4 10,3 10,3 10,1 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,6 7,2 7,1 7,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : : : 90,9 67,3 67,8 72,1 70,4 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 69,4 71,0 71,8 72,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent : : : : 67,2 62,3 66,1 64,4 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 70,3 69,8 69,1 68,5
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 11,5 10,6 10,5 10,7 10,7 11,0 10,5 10,4 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 17,0 17,1 16,9 16,5
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 38,2 42,0 38,6 38,3 40,9 41,3 40,9 41,6 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 41,4 41,6 41,8 42,3
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 21,6 20,9 20,6 21,5 21,8 21,2 20,9 20,8 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,5 24,2 24,0 23,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 136 627,9 148 893,4 152 429,7 157 496,1 161 622,8 164 086,9 171 410,5 179 085,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 430,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 112 891,5 103 332,8 105 839,0 108 790,9 113 540,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt