4394_1227
4394_1227
kostra
2019-05-24T21:37:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Jondal, faktaark Barnevern Jondal

KOSTRA nøkkeltall

Jondal - 1227 (Hordaland)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jondal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 10 017 8 702 9 081 7 858 10 106 11 420 13 229 13 044 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 291 6 706 7 649 8 170
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : 3,6 : 4,6 5,1 5,9 5,7 5,9 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,2 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : 3,1 2,2 3,2 5,5 6,5 6,2 6,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,0 4,1 4,3 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,4 3,5 3,9 2,8 5,5 5,7 5,8 5,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 35 800 24 067 27 929 43 786 61 340 64 030 62 674 65 052 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 44 226 46 243 47 371 50 099
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 41 800 24 200 13 500 -10 000 44 865 47 702 33 141 40 897 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 40 099 39 329 43 447 41 625
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 461 400 407 800 421 800 271 000 346 740 359 390 456 683 438 741 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 387 882 394 007 440 419 465 278
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,7 25,0 23,3 20,0 16,3 15,3 15,9 16,1 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 17,7 17,5 17,9 17,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent : : : : 74 77 76 79 82 85 86 87 83 86 87 88 82 87 87 86

Kontakt