4396_0111
4396_0111
kostra
2019-10-20T01:08:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Hvaler, faktaark Bolig Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 47 51 55 0 1 518 1 491 1 508 1 378 3 350 3 505 3 660 3 581 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 5 859 6 236 6 124 5 776
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 10 11 12 0 21 21 21 21 28 29 30 30 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 60 78 80 .. 67 69 69 67 62 57 55 54 52 52 52 53 48 48 48 48 71 69 66 62
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 725 1 021 2 375 445 1 252 1 363 1 222 2 510 1 805 1 412 1 472 941 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 1 030 840 985 834
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 0 0 .. 8 534 7 886 9 171 9 163 8 640 8 998 8 857 8 846 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 9 347 11 742 10 643 12 630
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 64 48 38 .. 37 28 25 24 26 33 19 19 30 30 29 29 33 34 33 32 33 32 41 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 0 3 16 14 5 11 22 9 9 11 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 189 219 238 250
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,9 1,3 1,5 0,9 1,4 0,8 1,1 1,0 2,3 1,2 1,7 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,7 1,8 1,7 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,9 11,1 9,3 8,3 15,2 14,9 11,9 10,3 16,0 14,8 12,3 10,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 26,7 25,4 21,5 19,6

Kontakt