4474_1416
4474_1416
kostra
2019-10-15T01:57:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Høyanger, faktaark Husholdningsavfall Høyanger

KOSTRA nøkkeltall

Høyanger - 1416 (Sogn og Fjordane)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høyanger Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 906 2 906 3 022 2 656 2 862 2 910 2 808 2 759 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 568 2 631 2 849 3 035
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 49,7 50,4 50,4 52,1 30,3 29,3 30,5 29,1 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 43,1 42,4 41,2 41,9
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 .. .. 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 498,5 484,7 478,1 483,8 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 391,9 429,1 438,2 361,5

Kontakt