4401_1416
4401_1416
kostra
2019-06-16T13:26:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Høyanger, faktaark Helse- og omsorgstjenester Høyanger

KOSTRA nøkkeltall

Høyanger - 1416 (Sogn og Fjordane)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høyanger Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 33 483 35 411 39 023 42 715 31 654 33 186 35 098 36 534 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 30 200 31 972 33 967 35 936
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 426,6 418,6 422,0 427,4 396,6 394,1 406,1 395,2 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 380,3 380,8 399,2 390,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 34,2 33,6 36,0 37,7 32,6 33,2 32,9 33,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,0 33,8 34,1 34,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 71,5 79,1 79,7 79,7 74,2 75,3 75,4 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 69,4 70,6 71,7 72,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,51 0,47 0,44 .. 0,56 0,55 0,55 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,62 0,57 0,62 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 36,7 39,3 40,2 .. 38,7 38,6 38,5 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 36,6 39,5 38,7 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 40,1 39,2 42,5 .. 39,0 39,1 39,7 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 37,6 37,9 37,6 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,3 16,3 17,0 .. 15,5 14,8 14,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,3 13,7 13,3 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 86,9 90,3 91,0 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 84,6 86,9 92,9 92,5
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 854 2 970 3 126 : 3 261 3 431 3 557 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 059 3 207 3 333 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,7 4,7 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,51 0,49 0,50 .. 0,49 0,50 0,47 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,39 0,38 0,39 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 1,59 1,55 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,58 0,79 0,74 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,7 6,6 7,5 6,6 5,9 6,2 6,2 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,2 5,3 5,3 5,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 16,1 16,0 14,9 15,6 13,8 14,3 15,3 15,4 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 12,8 12,7 13,4 13,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,5 13,4 13,5 13,7 10,2 10,5 11,1 11,1 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 10,8 10,7 11,1 11,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 44,7 50,0 49,5 58,6 49,3 56,2 59,0 63,0 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 39,0 39,9 44,7 45,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 206,5 96,8 100,0 100,0 95,9 90,6 92,7 90,8 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 98,0 93,7 91,5 96,9
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt