4398_1416
4398_1416
kostra
2019-09-19T11:25:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Høyanger, faktaark Eiendomsforvaltning Høyanger

KOSTRA nøkkeltall

Høyanger - 1416 (Sogn og Fjordane)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høyanger Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 15,9 15,8 16,5 15,9 9,8 9,9 10,0 10,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,7 8,7 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 829 487 573 608 191 231 247 336 242 258 271 278 246 259 279 288 240 215 242 280
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,63 8,57 8,64 8,68 7,41 0,09 7,65 7,46 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 6,28 6,23 6,51 6,83
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 228 262 84 50 103 8 875 87 85 86 94 100 99 93 101 109 109 123 155 106 94
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 560 571 680 787 545 43 665 588 634 482 515 517 562 481 525 540 581 484 500 536 550
Herav utgifter til renhold (kr) kr 5 3 204 187 123 10 151 163 176 144 152 157 161 143 150 156 159 96 97 147 153
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 95 118 127 157 120 9 964 130 148 102 109 111 126 101 109 113 127 120 125 126 126
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt