4405_0715
4405_0715
kostra
2019-08-23T05:22:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Holmestrand, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Holmestrand

KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 0715 (Vestfold)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 2,9 3,1 3,0 3,2 3,2 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,2 3,3 3,2 3,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,1 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr . . . 15 138 233 766 247 120 269 285 289 962 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 195 115 204 858 228 498 243 790
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr . . . 1 680 1 463 1 500 1 649 1 730 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 1 518 1 667 1 709 1 852
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr . . . 476 341 549 620 1 012 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 568 511 924 745
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall . . . 4,2 3,6 3,3 3,6 3,7 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 4,5 4,7 4,8 4,7
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall . . . .. 32,9 35,9 28,0 26,7 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 17,8 19,9 17,8 19,1
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent . . . 21,0 13,6 13,5 13,8 14,0 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 8,8 8,8 7,4 8,0
Omløpshastighet for bøker (antall) antall . . . 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 1,6 1,2 1,2 1,2
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr . . . 7 350 99 457 106 816 107 460 113 944 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 80 361 85 297 87 868 89 707
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt