4398_0715
4398_0715
kostra
2019-08-17T20:07:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Holmestrand, faktaark Eiendomsforvaltning Holmestrand

KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 0715 (Vestfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 7,2 8,6 8,7 8,9 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 7,7 8,0 8,0 8,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 433 257 266 283 303 242 258 271 278 246 259 279 288 246 244 254 241
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 4,69 4,64 4,44 4,62 4,46 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,15 4,16 4,19 4,13
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 49 68 69 78 71 86 94 100 99 93 101 109 109 64 79 104 85
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 425 474 522 519 578 482 515 517 562 481 525 540 581 491 520 518 581
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 117 131 154 152 161 144 152 157 161 143 150 156 159 155 163 168 161
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 111 99 107 108 127 102 109 111 126 101 109 113 127 107 111 115 131
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt