KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 0715 (Vestfold)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 9 366 6 056 6 286 6 871 7 514 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 6 448 6 570 7 779 7 666
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,5 4,6 5,0 4,9 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,3 5,7 5,1 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,8 4,9 5,1 5,2 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,7 5,7 5,3 5,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 4,5 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 41 780 36 692 39 524 41 690 47 001 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 36 014 37 325 40 113 42 479
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 14 708 31 025 29 624 31 830 32 704 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 28 645 29 705 28 500 25 796
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 497 642 389 699 390 348 398 760 423 993 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 434 626 459 857 479 192 492 197
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 23,8 22,0 21,7 21,5 21,0 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 23,1 22,9 20,4 20,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 99 84 88 90 89 82 85 86 87 83 86 87 88 95 96 96 97

Kontakt