4396_0620
4396_0620
kostra
2019-04-24T08:50:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Hol, faktaark Bolig Hol

KOSTRA nøkkeltall

Hol - 0620 (Buskerud)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hol Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 133 136 144 142 3 350 3 505 3 660 3 491 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 5 891 5 883 5 761 5 717
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 30 32 32 28 29 30 29 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 61 60 47 47 62 57 55 53 52 52 52 53 48 48 48 48 56 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 5 068 -62 8 0 1 805 1 412 1 472 856 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 684 743 949 556
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 37 617 39 353 37 000 34 366 8 640 8 998 8 857 9 464 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 9 026 8 983 9 337 8 587
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 19 16 15 22 26 33 19 19 30 30 29 30 33 34 33 33 34 39 33 34
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 22 9 9 18 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 170 155 181 213
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,8 1,5 2,4 2,2 2,3 1,2 1,7 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 8,2 7,3 5,5 4,2 16,0 14,8 12,3 10,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 18,6 18,5 15,8 13,9

Kontakt