4401_1411
4401_1411
kostra
2019-04-23T06:43:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Gulen, faktaark Helse- og omsorgstjenester Gulen

KOSTRA nøkkeltall

Gulen - 1411 (Sogn og Fjordane)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gulen Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 39 958 42 904 45 117 47 656 34 358 35 871 37 623 41 528 37 828 39 274 40 895 43 362 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 30 200 31 972 33 967 35 936
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 524,9 547,5 544,8 546,0 425,3 413,1 427,2 445,8 477,0 485,3 494,1 491,0 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 380,3 380,8 399,2 390,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 39,9 39,2 38,5 39,6 32,5 32,2 32,5 32,0 34,5 34,3 34,2 34,5 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,0 33,8 34,1 34,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 69,4 68,6 74,3 76,5 72,7 76,3 73,7 74,2 71,3 73,4 73,1 72,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 69,4 70,6 71,7 72,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,83 0,92 0,89 .. 0,56 0,54 0,56 .. 0,59 0,62 0,61 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,62 0,57 0,62 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 37,8 35,9 36,7 .. 36,4 36,2 34,3 .. 36,8 35,9 35,9 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 36,6 39,5 38,7 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 26,6 26,0 27,9 .. 38,8 39,2 39,9 .. 35,6 35,9 35,8 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 37,6 37,9 37,6 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,8 13,7 12,0 .. 16,2 9,1 17,5 .. 17,9 18,4 17,3 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,3 13,7 13,3 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 68,8 68,8 74,2 69,2 84,5 82,9 86,8 87,0 89,3 90,3 91,3 94,5 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 84,6 86,9 92,9 92,5
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 815 2 835 2 803 : 3 083 3 174 3 383 : 3 005 3 128 3 245 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 059 3 207 3 333 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,26 0,24 0,30 .. 0,40 0,72 0,38 .. 0,38 0,39 0,39 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,39 0,38 0,39 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,58 0,79 0,74 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,2 5,1 4,9 4,1 5,6 5,7 5,8 5,7 5,8 6,1 6,1 6,1 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,2 5,3 5,3 5,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,8 11,8 11,9 12,5 13,6 13,7 13,8 15,0 16,2 16,5 16,5 16,2 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 12,8 12,7 13,4 13,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,4 8,4 8,5 8,6 11,1 11,1 11,2 12,2 11,1 11,5 11,6 12,1 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 10,8 10,7 11,1 11,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 37,5 44,6 45,6 62,9 36,0 39,7 38,4 46,4 43,9 40,6 41,4 45,6 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 39,0 39,9 44,7 45,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 103,2 92,9 150,0 83,3 94,8 86,5 85,8 103,5 92,3 94,5 95,3 92,1 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 98,0 93,7 91,5 96,9
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt