4397_1411
4397_1411
kostra
2019-04-21T10:57:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Gulen, faktaark Brann og ulykkesvern Gulen

KOSTRA nøkkeltall

Gulen - 1411 (Sogn og Fjordane)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gulen Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 575 1 703 1 888 2 005 1 487 1 523 1 670 1 850 1 621 1 922 1 881 2 119 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 300 1 403 1 468 1 593
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 191 1 420 1 513 1 532 1 269 1 254 1 375 1 588 1 340 1 609 1 544 1 724 831 897 929 978 804 861 897 937 1 076 1 174 1 248 1 340
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 384 283 374 473 218 270 295 263 281 313 337 395 211 222 224 249 198 207 209 231 224 230 221 253
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 410 1 482 1 717 1 719 1 216 1 217 1 344 1 540 1 222 1 497 1 426 1 614 762 807 822 887 740 778 794 847 924 1 018 1 042 1 161
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 219 62 203 187 47 83 88 44 58 66 57 93 60 60 57 74 60 59 56 72 49 50 34 58
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 190 1 420 1 513 1 532 1 169 1 134 1 256 1 496 1 164 1 431 1 370 1 520 702 747 765 814 680 718 738 776 875 968 1 008 1 103
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,51 0,50 0,75 0,75 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,47 0,50 0,51 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,25 0,24 0,49 0,49 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,29 0,29 0,31 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,26 0,26 0,26 0,26 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,18 0,21 0,20 0,21
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 3 0 14 10 12 12 20 37 48 53 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 36 57 69 59
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 7 16 11 15 121 115 86 56 348 321 281 191 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 433 290 219 149

Kontakt