4411_0234
4411_0234
kostra
2019-06-27T03:10:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Gjerdrum, faktaark Kommunal vannforsyning Gjerdrum

KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 793 3 841 4 741 5 347 3 932 3 835 3 746 4 393 2 757 2 783 2 975 3 429 2 641 2 624 2 854 3 109 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 2 490 2 504 2 966 3 355
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 1,18 1,12 0,64 0,89 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,63 0,67 0,70 0,66 0,64 0,98 1,10 1,02 0,93
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 26,0 25,0 21,0 38,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 28,0 27,7 26,0 26,9

Kontakt