4404_0234
4404_0234
kostra
2019-04-24T20:46:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Gjerdrum, faktaark Klima og energi Gjerdrum

KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 105 110 114 125 99 107 108 133 106 112 113 126 102 109 111 126 101 109 113 127 98 111 116 132
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,61 0,65 0,63 0,70 0,69 0,68 0,68 0,74 0,67 0,69 0,66 0,71 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,69 0,71 0,71 0,75
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 82,5 88,1 82,2 84,2 95,9 95,3 95,3 95,0 98,1 98,3 99,0 98,0 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 95,5 95,9 95,9 95,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 152 145 155 154 146 152 141 150 143 142 147 147 147 166 155 153 154 168 158 154 140 150 143 154
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 82 85 81 84 85 83 81 81 91 90 89 88 84 85 84 83 82 84 83 82 83 82 81 81
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 12 12 12 12 4 5 5 7 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 14 14
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 18 15 19 16 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 2 2 4 5 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 3 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 82 85 81 84 95 94 94 95 97 96 97 96 94 95 95 95 94 95 95 95 95 95 95 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 48 40 49 42 5 7 6 5 5 6 4 4 7 6 5 5 6 5 4 4 4 5 5 4

Kontakt