4401_0234
4401_0234
kostra
2019-04-26T12:28:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Gjerdrum, faktaark Helse- og omsorgstjenester Gjerdrum

KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 19 740 20 353 20 474 21 193 18 997 20 270 21 228 22 770 20 318 21 604 22 976 24 877 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 19 053 20 288 21 124 22 489
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 252,4 261,7 252,6 249,8 245,6 251,1 261,7 266,0 259,0 265,9 273,5 278,3 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 238,8 237,8 245,7 244,8
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 29,0 29,6 28,4 28,1 28,4 29,1 29,2 29,8 28,3 28,4 28,0 28,6 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,5 29,1 28,7 29,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 66,1 67,0 69,0 74,5 73,9 74,7 74,7 74,1 75,1 75,4 76,0 75,4 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 69,5 71,0 71,5 71,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,52 0,51 0,52 .. 0,51 0,53 0,54 .. 0,53 0,51 0,52 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,54 0,54 0,56 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 27,9 28,4 25,7 .. 32,0 31,7 31,3 .. 32,3 33,2 33,0 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 30,3 30,2 28,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 57,7 61,0 60,3 .. 49,9 49,6 49,9 .. 51,5 51,6 52,0 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 47,5 47,2 47,4 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,2 13,0 9,6 .. 11,3 12,7 11,1 .. 10,1 13,9 9,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 12,9 12,6 12,1 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 97,1 83,8 86,2 84,8 85,8 84,9 84,5 90,9 92,2 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 85,4 85,9 89,8 90,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 858 4 217 4 023 : 3 255 3 520 3 636 : 3 497 3 653 3 892 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 088 3 284 3 468 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 29,5 2,6 0,0 5,3 2,8 2,1 2,1 2,4 0,4 1,0 1,3 0,4 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 6,2 6,0 5,9 5,7
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,38 0,52 0,94 .. 0,51 0,50 0,55 .. 0,49 0,38 0,62 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,49 0,52 0,54 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,88 2,24 1,54 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,72 0,75 0,72 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,0 4,4 4,7 4,5 4,3 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,9 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,7 4,6 4,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,9 9,0 10,7 12,3 9,2 9,3 9,8 9,8 9,9 10,2 10,3 10,6 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 8,9 9,2 9,7 9,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,7 9,9 9,8 9,4 9,1 8,5 8,6 8,5 8,3 8,2 8,7 8,6 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 9,7 9,5 9,7 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 30,1 34,5 55,3 62,8 34,0 37,1 41,7 45,3 35,8 41,1 44,4 49,1 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 32,6 34,9 38,3 40,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 101,8 101,9 102,8 103,2 84,6 92,9 93,7 85,1 89,9 94,3 90,3 88,7 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 83,6 87,5 84,2 77,6
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt