4398_0234
4398_0234
kostra
2019-07-21T21:45:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Gjerdrum, faktaark Eiendomsforvaltning Gjerdrum

KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,7 8,6 9,5 9,3 7,8 8,1 8,1 8,1 8,6 8,7 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,7 9,9 9,8 10,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 326 342 365 360 185 212 199 185 257 266 283 303 204 216 229 260 242 258 271 278 246 259 279 288 263 307 296 309
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,85 3,91 3,82 4,12 5,57 5,68 5,49 6,19 4,64 4,44 4,62 4,46 4,55 4,61 4,67 4,65 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,73 4,59 4,64 4,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 94 80 94 145 59 72 67 58 68 69 78 71 89 97 99 77 86 94 100 99 93 101 109 109 94 104 108 116
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 447 421 497 489 469 483 523 497 474 522 519 578 478 520 557 577 482 515 517 562 481 525 540 581 466 521 532 571
Herav utgifter til renhold (kr) kr 165 155 185 174 157 153 179 159 131 154 152 161 152 156 158 170 144 152 157 161 143 150 156 159 131 144 143 146
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 105 110 114 125 108 109 113 114 99 107 108 127 106 112 113 126 102 109 111 126 101 109 113 127 98 111 116 128
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt