4397_0234
4397_0234
kostra
2019-06-27T03:17:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Gjerdrum, faktaark Brann og ulykkesvern Gjerdrum

KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 868 844 854 980 1 046 1 153 1 213 1 382 811 859 922 987 887 959 1 013 1 082 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 829 868 921 1 008
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 730 710 731 859 805 953 1 037 1 069 629 667 723 772 724 798 858 837 831 897 929 993 804 861 897 950 610 659 707 778
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 138 134 123 121 241 200 176 313 182 192 199 215 163 161 154 245 211 222 224 248 198 207 209 230 219 210 214 230
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 619 589 589 724 821 892 928 1 045 553 563 616 674 659 712 739 785 762 807 822 889 740 778 794 849 598 603 651 696
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -38 -43 -57 -36 53 -14 -44 59 27 29 34 43 23 8 -5 71 60 60 57 71 60 59 56 69 63 46 50 65
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 658 632 645 760 768 905 972 986 526 534 582 631 636 703 744 714 702 747 765 818 680 718 738 780 535 557 600 631
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,48 0,47 0,54 0,48 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,58 0,64 0,69 0,58
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,25 0,22 0,17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,17 0,17 0,19 0,15
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,25 0,22 0,32 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,41 0,47 0,50 0,43
Antall bygningsbranner (antall) antall 1 3 1 2 43 49 44 67 215 202 228 219 148 146 164 182 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 237 252 263 280
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 14 4 4 6 252 150 151 126 1 058 622 490 577 941 653 562 521 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 1 251 536 720 521

Kontakt