4394_0234
4394_0234
kostra
2019-04-21T20:42:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Gjerdrum, faktaark Barnevern Gjerdrum

KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 909 4 864 6 371 6 024 6 056 6 286 6 871 7 519 6 291 6 770 7 368 8 072 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 5 153 5 633 7 019 7 613
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,4 4,2 5,4 5,5 4,6 5,0 4,9 4,8 4,6 4,8 5,0 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,9 4,2 4,4 4,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,4 4,1 5,6 6,0 4,9 5,1 5,2 5,1 4,8 5,0 5,0 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,1 4,4 4,8 4,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 3,0 3,5 2,8 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8 4,1 4,3 4,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 2,9 3,0 3,2 3,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 37 058 46 071 46 208 52 775 36 692 39 524 41 690 47 045 39 882 40 852 41 231 45 270 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 44 552 45 812 47 006 48 735
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 34 482 35 773 61 080 55 500 31 025 29 624 31 830 32 780 33 289 31 547 31 246 34 121 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 36 530 36 035 37 833 41 144
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 316 765 390 000 327 400 239 480 389 699 390 348 398 760 421 854 374 908 383 632 386 613 408 797 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 439 060 444 850 491 410 490 825
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,1 14,6 21,1 19,3 22,0 21,7 21,5 21,0 22,4 22,2 21,8 21,7 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 19,2 19,1 20,2 19,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 92 89 97 96 84 88 90 89 85 85 91 91 82 85 86 87 83 86 87 88 86 90 88 90

Kontakt