4435_0831
4435_0831
kostra
2019-06-27T03:27:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Fyresdal, faktaark Kommunalt avløp Fyresdal

KOSTRA nøkkeltall

Fyresdal - 0831 (Telemark)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fyresdal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 98 81 98 88 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 621 6 184 6 802 6 802 3 743 3 871 3 892 4 137 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 4 622 4 837 4 904 5 132
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. 0,00 0,36 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,44 0,44 0,50 0,60
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 100,0 93,8 100,0 100,0 .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 24,4 19,1 23,8 62,6

Kontakt