4407_1859
4407_1859
kostra
2019-06-18T01:30:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Flakstad, faktaark Plan, byggesak og miljø Flakstad

KOSTRA nøkkeltall

Flakstad - 1859 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flakstad Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 0 .. 4 126 110 114 120 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 212 216 190 236
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 100 .. 38 54 83 52 69 45 48 43 46 45 48 43 46 34 53 39 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 18 17 39 29 4 024 4 352 3 626 3 672 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 10 024 9 424 8 390 7 992
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 6 .. 18 0 2 694 0 1 060 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 5 754 0 3 184
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 35 14 5 .. 16 15 26 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 22 36
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 20 12 .. 43 27 40 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 37 36 44
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 4 0 14 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 376 122 40
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 1 2 2 112 160 122 148 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 240 338 174 226
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 100 .. 99 96 100 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 90 93 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. 49 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 6 .. .. .. 62 60 68 86 84 86 86 82 84 86 86 81 73 77 40 87
Netto endring i antall boliger (antall) antall 5 6 .. .. 496 538 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 300 2 534 0 0

Kontakt