4394_1859
4394_1859
kostra
2019-06-16T17:27:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Flakstad, faktaark Barnevern Flakstad

KOSTRA nøkkeltall

Flakstad - 1859 (Nordland)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flakstad Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 9 860 9 249 10 692 . 6 395 6 725 6 621 . 6 415 6 854 7 978 . 6 451 6 879 7 972 . 7 241 7 862 8 968 .
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 9,1 10,0 8,1 . 4,3 4,7 4,6 . 4,3 4,6 4,6 . 4,3 4,6 4,7 . 4,6 5,4 5,4 .
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 10,7 8,8 8,9 . 4,8 4,7 4,7 . 4,4 4,7 4,9 . 4,5 4,8 4,9 . 5,0 5,5 5,6 .
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 12,0 10,9 12,5 . 4,6 4,4 4,5 . 3,7 3,8 3,9 . 3,7 3,8 3,8 . 4,2 4,3 4,5 .
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 78 612 44 370 40 580 . 44 413 49 193 48 096 . 43 172 44 795 46 496 . 44 612 46 002 47 588 . 56 089 55 418 53 532 .
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 42 500 45 667 25 250 . 26 214 27 147 33 679 . 33 347 34 874 37 963 . 33 639 34 898 37 956 . 36 108 39 515 36 273 .
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 95 286 308 182 388 667 . 279 518 329 736 349 162 . 376 779 392 767 429 998 . 373 089 390 110 427 473 . 313 854 328 648 349 893 .
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 37,7 28,8 31,3 . 16,3 14,9 15,8 . 20,0 19,9 19,9 . 19,7 19,8 19,6 . 18,2 16,9 18,2 .
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 81 90 91 . 73 85 86 . 82 85 86 . 83 86 87 . 73 75 81 .

Kontakt