4400_0937
4400_0937
kostra
2019-06-17T03:24:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Evje og Hornnes, faktaark Grunnskole Evje og Hornnes

KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Grunnskole

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for grunnskole.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 25,2 33,2 35,9 28,5 37,7 48,7 59,2 54,1 52,9 53,1 55,3 51,8 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 38,8 34,0 32,7 33,6
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 55,0 81,6 98,2 81,4 125,7 129,6 138,6 133,6 136,2 133,6 142,6 143,4 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 103,1 115,8 115,1 116,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,8 10,4 2,7 3,2 3,9 4,4 4,0 4,2 3,5 4,2 4,3 4,1 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,3 5,1 4,6 4,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 11,4 9,8 10,5 9,7 9,5 10,1 10,3 10,3 8,9 8,7 8,5 8,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 9,2 9,1 9,2 9,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 69,8 53,1 77,5 68,5 69,0 71,0 68,3 70,7 67,2 70,9 70,8 72,1 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 67,1 72,5 73,2 70,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 65,9 65,2 59,0 61,1 64,9 68,0 63,5 68,6 67,4 67,1 69,4 68,8 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 68,8 72,0 67,0 68,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 13,5 15,2 14,3 14,5 14,8 15,0 14,3 14,2 14,1 13,9 13,7 13,5 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,8 16,8 16,1 16,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42,1 41,6 42,0 40,5 40,3 40,7 41,1 41,5 40,2 40,6 41,0 41,0 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,6 40,6 41,3 41,2
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,0 23,4 23,8 23,8 24,7 24,8 25,2 24,8 23,8 23,4 22,9 22,6 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,4 24,2 23,4 23,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 104 560,3 99 720,6 110 282,0 113 112,4 113 511,9 117 628,5 121 547,8 125 807,5 121 116,3 124 078,7 128 222,7 133 537,2 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 430,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 112 891,5 104 664,7 106 811,8 107 158,2 111 550,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt