4471_1232
4471_1232
kostra
2019-04-21T02:53:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Eidfjord, faktaark Regnskap Eidfjord

KOSTRA nøkkeltall

Eidfjord - 1232 (Hordaland)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eidfjord Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,7 6,8 5,5 8,2 9,8 11,0 10,2 10,2 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 3,0 4,3 4,5 3,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,9 2,7 0,4 3,5 2,3 2,8 2,1 2,5 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 1,6 1,1 1,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 69,8 63,1 66,9 55,8 45,0 52,0 53,4 53,5 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 11,9 14,6 15,0 17,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -56,3 9,7 45,9 -14,8 -18,7 -12,0 -14,8 -16,2 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 34,4 35,8 35,5 42,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 32,9 36,9 70,7 72,0 59,9 61,6 66,7 66,1 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 93,1 93,2 94,2 98,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 74 771 77 822 78 883 82 675 69 652 68 787 70 853 73 196 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 49 056 51 412 52 457 53 994
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 29,3 25,9 30,4 24,2 24,4 30,0 33,2 37,3 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 4,8 6,9 9,0 10,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 34,6 25,7 47,2 50,6 15,7 12,8 22,3 19,4 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 12,3 13,1 14,4 13,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 70,8 62,9 31,1 73,4 64,4 56,4 54,3 62,4 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 19,5 20,4 17,5 28,9

Kontakt