4404_5017
4404_5017
kostra
2019-05-27T00:06:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Bjugn, faktaark Klima og energi Bjugn

KOSTRA nøkkeltall

Bjugn - 5017 (Trøndelag)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjugn Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 186 111 123 119 128 102 109 111 126 101 109 113 127 . . . 121
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,75 0,83 0,86 0,82 0,86 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 . . . 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 100,0 97,6 97,4 97,2 97,0 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 . . . 95,3
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 177 145 160 161 151 147 166 155 153 154 168 158 154 . . . 158
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 69 84 83 85 85 84 85 84 83 82 84 83 82 . . . 72
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 29 9 10 9 8 11 11 12 12 12 12 13 13 . . . 21
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 . . . 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 3 4 4 5 2 2 2 3 3 2 2 3 . . . 5
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 90 94 95 95 96 94 95 95 95 94 95 95 95 . . . 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 5 9 7 6 6 7 6 5 5 6 5 4 4 . . . 3

Kontakt