4401_1854
4401_1854
kostra
2019-06-27T03:20:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Ballangen, faktaark Helse- og omsorgstjenester Ballangen

KOSTRA nøkkeltall

Ballangen - 1854 (Nordland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ballangen Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 32 220 35 527 36 311 38 644 29 066 30 723 32 209 34 569 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 27 878 29 563 31 100 33 581
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 421,2 416,9 395,1 442,6 381,5 381,7 391,2 394,8 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 379,4 380,4 398,3 391,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 33,1 35,6 35,8 37,0 32,9 33,4 33,1 34,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 32,1 33,1 33,1 34,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 70,5 69,6 74,0 68,3 74,4 76,4 76,2 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 73,7 74,7 74,6 75,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,53 0,52 0,51 0,57 0,53 0,52 0,53 0,53 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,60 0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 40,5 43,1 37,9 39,5 38,0 38,0 37,0 36,2 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 34,8 34,3 33,5 33,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 39,2 37,6 34,8 37,9 41,2 42,1 43,1 27,3 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 46,5 47,1 47,8 47,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 18,9 18,1 15,7 13,4 13,7 14,6 13,4 12,7 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 14,5 14,0 13,5 13,1
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 89,7 89,6 91,4 91,2 91,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 87,4 86,7 87,8 87,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 928 3 306 3 523 4 040 3 019 3 178 3 330 3 581 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 198 3 408 3 538 3 816
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,21 0,36 0,40 0,27 0,41 0,39 0,46 0,50 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,45 0,46 0,45 0,49
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 2,28 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,73 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,39 0,39 0,41 0,42
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,3 6,6 6,1 5,6 5,3 5,6 5,4 5,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,1 5,4 5,3 5,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 15,6 16,1 15,9 16,2 12,9 12,8 13,2 13,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 13,0 13,0 13,4 13,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,6 10,6 11,1 11,3 10,5 10,6 10,7 11,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 10,8 11,1 11,6 11,9
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 42,6 65,7 40,8 48,4 42,5 44,6 47,4 50,1 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 46,6 50,8 52,1 52,9
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 90,9 96,2 76,5 111,8 101,1 97,3 92,4 94,0 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 87,3 88,5 91,6 91,0
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt