4398_1854
4398_1854
kostra
2019-04-24T08:40:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Ballangen, faktaark Eiendomsforvaltning Ballangen

KOSTRA nøkkeltall

Ballangen - 1854 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ballangen Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,8 10,1 11,0 10,5 8,5 8,8 8,8 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,5 8,8 8,3 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 15 2 2 2 192 220 248 259 242 258 271 295 246 259 279 303 236 485 294 209
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,22 7,37 7,47 7,62 6,57 6,47 6,74 6,83 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 6,36 5,91 6,48 6,13
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 43 90 171 110 86 91 84 94 86 94 100 100 93 101 109 110 71 101 88 95
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 639 657 680 729 462 488 483 512 482 515 517 562 481 525 540 580 418 527 488 567
Herav utgifter til renhold (kr) kr 335 343 354 335 137 154 160 162 144 152 157 161 143 150 156 159 102 135 124 134
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 133 160 175 204 111 123 119 128 102 109 111 126 101 109 113 127 111 128 123 149
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt