4398_1854
4398_1854
kostra
2019-07-16T18:18:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Ballangen, faktaark Eiendomsforvaltning Ballangen

KOSTRA nøkkeltall

Ballangen - 1854 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ballangen Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,8 10,1 11,0 10,5 8,5 8,8 8,8 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,5 8,8 8,3 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 15 2 2 2 192 220 248 253 242 258 271 278 246 259 279 288 236 485 294 208
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,22 7,37 7,47 7,62 6,57 6,47 6,74 6,92 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 6,36 5,91 6,48 6,26
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 43 90 171 110 86 91 84 93 86 94 100 99 93 101 109 109 71 101 88 92
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 639 657 680 729 462 488 483 511 482 515 517 562 481 525 540 581 418 527 488 557
Herav utgifter til renhold (kr) kr 335 343 354 335 137 154 160 160 144 152 157 161 143 150 156 159 102 135 124 132
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 133 160 175 204 111 123 119 129 102 109 111 126 101 109 113 127 111 128 123 146
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt