4407_1264
4407_1264
kostra
2019-05-24T15:39:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Austrheim, faktaark Plan, byggesak og miljø Austrheim

KOSTRA nøkkeltall

Austrheim - 1264 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austrheim Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 2 4 2 286 274 286 230 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 284 276 310 240
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 25 50 41 83 54 48 45 48 43 46 45 48 43 46 46 44 38 52
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 67 73 103 45 14 766 12 398 12 378 10 782 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 18 734 16 240 13 918 13 192
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 47 .. 10 0 7 724 0 4 260 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 7 236 0 7 742
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 20 20 20 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 23
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 35 20 90 .. 31 28 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 38 37 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 20 11 7 9 18 22 17 20 19 22 18 20 19 22 18 20 23 22 22 23
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 6 0 7 0 84 140 60 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 922 684 1 206
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 19 61 5 5 828 959 1 165 1 070 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 632 544 692 510
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 94 96 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 94 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 86 84 70 84 86 86 81 84 86 86 81 88 90 87 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall 12 26 .. .. 1 380 2 260 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 6 676 3 884 0 0

Kontakt